237
موسی علیپور - مقالات کنفرانس
انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

        نام و نام خانوادگی: موسی علی پور

        مرتبه علمی: استادیار

        پست الکترونیکی   alipour_mus@yahoo.com

        تلفن   15-42425311-041

مقالات کنفرانس

رديف

عنوان مقاله

عنوان و محل همايش

تاريخ

1

Living radical polymerization of certain vinyl monomers with atom transfer and chromium(II) acetate methods

International seminar on polymer science and technology

مرکز تحقيقات پليمر ايران - تهران

November 3-5 1997

2

Living atom transfer radical polymerization and block copolymerization of (meth)acrylates in DMF solvent

International seminar on polymer science and technology

مرکز تحقيقات پليمر ايران - تهران

November 3-5 1997

3

کاربرد تجزيه عليت کلاستر در ارزيابی گندم های بهاره آذربايجان شرقی در شرايط نرمال و تنش به خشکی ( نفر دوم)

هشتمين کنفرانس آمار ايران - شيراز

31 مرداد 1385

4

سنتز پليمرهای عامل دار جديد 4- کلرو متيل استايرن با گروههای آويخته (Me2SiH)3C-

سومين همايش سراسری شيمی – دانشگاه آزاد اسلامی ورامين پيشوا

9 خرداد 1386

5

بررسی و سنتز برخی مشتقات جديد از 4- پايرون ها

همايش ملی گياهان دارويی و معطر – دانشگاه آزاد اسلامی ورامين پيشوا

19 آذر 1388

6

سنتز برخی از مشتقات طبيعی موجود در گياهان و قارچ ها بر پايه 4 – پايرون ها ( نفر سوم

همايش ملی گياهان دارويی و معطر – دانشگاه آزاد اسلامی ورامين پيشوا

19 آذر 1388

7

بررسی کاربردهای فن آوری نانو در مراحل مختلف تصفيه آب و فاضلاب

اولين همايش منطقه ای آخرين دستاوردهای تحقيقاتی شيمی و نانوتکنولوژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد درود

6 اسفند 1388

8

Recent Advances in applications, Preparation and Study Methods of Carbon Nano Tubes

همايش ملی شيمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

  May 2010

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.