237
موسی علیپور - سوابق شغلی
انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

        نام و نام خانوادگی: موسی علی پور

        مرتبه علمی: استادیار

        پست الکترونیکی   alipour_mus@yahoo.com

        تلفن   15-42425311-041

سوابق شغلی

عنوان شغل

محل کار

تاريخ

نام موسسه

از

تا

عضو هيات علمی و کارشناس مسئول طرحهای پژوهشی

حوزه معاونت پژوهشی

1378

1380

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هيات علمی و مدير پژوهش

حوزه معاونت پژوهشی

1380

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

عضو هيات علمی و مدير پژوهش و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان

حوزه معاونت پژوهشی

1383

1386

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

عضو هيات علمی

گروه کشاورزی

1378

1380

دانشگاه آزاد واحد ورامين پيشوا

عضو هيات علمی گروه شيمی

گروه شيمی

1380

1393

دانشگاه آزاد واحد شبستر

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.