237
موسی علیپور - تحقیق و پژوهش
انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

        نام و نام خانوادگی: موسی علی پور

        مرتبه علمی: استادیار

        پست الکترونیکی   alipour_mus@yahoo.com

        تلفن   15-42425311-041

تحقیق و پژوهش

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا

تاريخ

از

تا

1

بررسی و ساخت سپراتورهای سلولزی

باتری سازی نيرو – تهران

1377

1378

2

بررسی و ساخت داروی مفناميک اسيد

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی تبريز

1373

1374

3

تهيه پروپيل گالات از اسيد تانيک تجارتی با خلوص خوراکی ( به منظور استفاده آنتی اکسيدانتی در روغنهای خوراکی )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

1383

1384

4

بررسی وضعيت کنونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( همکار اول طرح )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

1384

1385

 

زمينه های پژوهشی

بررسی روش های نوين در تصفيه آب و فاضلاب – شيمی و نانوتکنولوژی - بررسی فرايندهای پليمريزاسيون در اشل نيمه صنعتی – سنتز داروهای ضد سرطان

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.