237
موسی علیپور - سوابق تحصیلی
انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

        نام و نام خانوادگی: موسی علی پور

        مرتبه علمی: استادیار

        پست الکترونیکی   alipour_mus@yahoo.com

        تلفن   15-42425311-041

سوابق تحصیلی

درجه مدرک زمینه تخصصی محل اخذ      تاریخ اخذ      
دکتری تخصصی
شیمی آلی - هتروسیکل
دانشگاه ارومیه 1395
کارشناسی ارشد شیمی آلی با گرایش پلیمر دانشگاه تبریز 1376
کارشناسی شیمی محض دانشگاه تبریز 1373

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.